Menu
· Aktualności
· Członkowie
· Historia
· Przemienniki
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· DYPLOM 20 LATHISTORIA

SP3ZIR - Harcerski Klub Łączności "KWARC" powstał przy Zespole Szkół Zawodowych Polskich Kolei Państwowych w Lesznie we wrześniu 1990 roku. Działalność, jako koło krótkofalarskie w szkole rozpoczęliśmy 1-szego września 1990 roku, oficjalnie w szeregach PZK 19 grudnia po zgłoszeniu klubu, a działalność nadawczą w 1991 roku po otrzymaniu licencji klubowej. Jest to data wydania zgody na uruchomienie klubu.
Inicjatorem powstania był nauczyciel fizyki w ZSZ PKP mgr Zenon Mielnik (SP3VKE) oraz aktywna grupa uczniów: Mariusz Badełek (SP3VKG), Tomasz Rydzoń (SP3VSR), Piotr Giezek (SP3VKI), Waldemar Kozłowski i Arkadiusz Lasik. W grudniu 1990 r. otrzymaliśmy licencję klubową i znak. Kierownikiem radiostacji klubowej został kol. Jerzy Tamborski (SP3EXZ). Nieocenioną pomoc w realizacji tego zamierzenia otrzymaliśmy od nieżoyjącego już kolegi - prezesa klubu SP3ZAH : Bogdana Skrzypka (SP3OKL), dzięki któremu pierwsze dni istnienia zaczęliśmy z transceiverem SP5WW. Stacja została umieszczona w adaptowanym do tego celu pomieszczeniu przy szkole. Wszystkie prace instalacyjne wykonaliśmy sami: od instalacji elektrycznej, remontu i adaptacji pomieszczenia po anteny nadawcze. Przez cały czas prowadziliśmy szkolenie i przygotowywaliśmy się do egzaminu na świadectwo uzdolnienia. W grudniu 1990 roku zwróciliśmy się do Państwowej Inspekcji Radiowej o przeprowadzenie egzaminów w szkole. Taki egzamin odbył się na początku 1991 roku i licencje otrzymało 21 nowych nadawców. Przybyła cała grupa znaków o sufiksie zaczynającym się od literki „V”. W 1994 roku utworzyliśmy w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie filię klubu. W tym okresie wydaliśmy okolicznościowy dyplom "LESZNO" i dyplom "KOMEŃSKI". Następne lata to stopniowe wygaszenie aktywności głównie spowodowane cyklicznością pracy szkoły i odpływem wyszkolonej kadry (nauka w szkole trwała 5 lat) Trwało to kilka lat. W 2000 roku spośród uczniów szkoły wyłoniła się grupa, która zaczęła bardziej interesować się elektroniką . Entuzjastycznie przyjęła ofertę uczestniczenia w kursie krótkofalarskim i realizację „podróży” w eterze. Młodzi adepci mieli bardzo dużo zapału do pracy, a szkoła posiadała niezbędne atrybuty, które umożliwiły im osiągnięcie celu, jakim było bycie krótkofalowcem. Realizując jedną z funkcji szkoły, jaką jest stworzenie możliwości aktywnego rozwoju i rozwijania zainteresowań, szczególnie gdy zainteresowania te są bardzo zbieżne z kierunkiem szkoły jako nauczyciel fizyki kol. Zenon Mielnik (SP3VKE) postanowił wyjść naprzeciw zainteresowaniom uczniów i reaktywować klub krótkofalarski SP3ZIR w Zespole Szkół Zawodowych PKP w Lesznie. Na początku 2001 roku podjął się przeprowadzić kurs na licencję zgodnie z wymaganiami programowymi. Do programu kursu włączył naukę alfabetu Morse'a prowadzoną przez doświadczonego telegrafistę - kol. Janusza Adamczyka (SP3DOQ). Dobrzy krótkofalowcy to ci, którzy traktują to hobby jak piękną, pożyteczną rozrywkę, rozszerzającą ich horyzonty, zainteresowania i pogłębiającą wiedzę techniczną. Możliwość podróży, przyjaźni i mówienie przez "ty" do wszystkich, którzy trzymając mikrofon zwracają się do ciebie z najodleglejszych stron świata daje satysfakcję, którą trudno do czegokolwiek porównać. Zapał, zamiłowanie do poznawania rzeczy ciekawych, nieznanych i dużo poświęconego czasu zaowocuje, da oczekiwane rezultaty a zdobyte kwalifikacje dadzą pewność znajomości i respektowania przepisów radiokomunikacyjnych w samodzielnej pracy na urządzeniach nadawczych. Od początku bliskie nam były sprawy szerzej pojętego krótkofalarstwa - czynnie włączyliśmy się w tym czasie ( lata 90-te )w prace w ramach społecznej akcji uruchomienia starego przemiennika leszczyńskiego. W roku - 2002 po kilku latach braku przemiennika w Lesznie postanowiliśmy reaktywować repeter 2M pracujący na częstotliwości 145,775 Mhz Urządzenia adaptowane i uruchomione przez Daniela SP3HSZ i umiejscowione na wieżowcu Spółdzielni Mieszkaniowej, akceptacja Zdzisława SP6LB - koordynatora UKF z ramienia PZK i pozwolenie radiowe URTiP doprowadziły nas do wytyczonego celu. Mieliśmy wielką nadzieję, że będzie nam wszystkim służył i poprawi choć trochę atmosferę na naszym leszczyńskim krótkofalarskim "podwórku". I stało się. Przemiennik zainstalowany i uruchomiony został 20 września 2002 roku na wspomnianym wieżowcu, w tym samym miejscu, co poprzedni – dał wielu krótkofalowcom możliwość pracy w eterze.
Coraz częściej gośćmi na nim byli koledzy z Wrocławia i Poznania jak również innych odległych miejscowości. Taka sytuacja bardzo nas ucieszyła. Miło było spotykać w jednym miejscu wielu znakomitych krótkofalowców. Następny rok 2003 już w nowym pomieszczeniu przy szkole, z niezależnym wejściem. Miejsca niezbyt dużo, ale przytulnie. Nasze spotkanie przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze. W tym samym roku podjęliśmy inicjatywę reaktywacji działalności klubu SP3KNI wraz z ówczesnym prezesem Klubu. W rezultacie Klub został przeniesiony do Zespołu Szkół Elektroniczno Telekomunikacyjnych w Lesznie, tam też działa wspólnie z SP3ZIR. Systematycznie braliśmy udział w zawodach SPK. Mieliśmy i mamy do dziś pomieszczenie przy szkole. Nasze zasoby sprzętowe są niewielkie. Musimy sobie radzić sami. Na początku 2004 roku zmieniliśmy antenę. Teraz pracujemy na antenie typu delta i słychać nas lepiej. W dalszym ciągu prowadzimy szkolenie młodych krótkofalowców. Nasz majątek powiększył się o nowe urządzenie. Zakupiliśmy Kenwooda TS 520. Bardzo ucieszyliśmy się z tego nabytku. Stary SP5WW jest już zabytkiem, na który patrzymy z wielką sympatię. W 2006 roku odzyskaliśmy uszkodzony przemiennik 70 cm , który po naprawie został uruchomiony w lutym 2007 roku, obok przemiennika 2M na wieżowcu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Opracował: mgr Zenon Mielnik (sk)


Przyjaciele


Gości Online : 1